Ajankohtaista

Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojenkäsittelyssä. Siihen sisältyy oikeudet tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto.

 

Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksiensäilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan.

· Tietosuoja ja yksityisyys – Oikeus tai käytännön mahdollisuus määrätä itseään koskevien henkilötietojen käytöstä.

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden tarkoitus on suojata tietoaineisto (sähköinen, paperi, puhe) ja tietojärjestelmät. Tietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa että tiedot ovat vain niiden käytössä, joilla on siihen oikeus (luottamuksellisuus), silloin kun he niitä tarvitsevat (käytettävyys) ja tieto on oikeassa muodossa eikä ole muuttunut hallitsemattomasti (eheys). Tietoturvallinen toiminta on yksi tietosuojan toteuttamisen keinoista.

· Luottamuksellisuus – tietojen säilyminen luottamuksellisina ja tietoihin, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen kohdistuvien oikeuksien säilyminen vaarantumiselta.

· Käytettävyys – tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on siihen oikeutetuille saatavilla ja hyödynnettävissä haluttuna aikana ja vaaditulla tavalla.

· Eheys – tietojen tai tietojärjestelmän sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus.

Lue lisää: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html#tietosuoja-asetus

 

 

 

Kilometrikorvaus ja päiväraha. Lue lisää

 

 

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

www.vero.fi

www.vero.fi/tulorekisteri

www.ytj.fi

www.finlex.fi

www.finnvera.fi

www.yrittajat.fi

www.prh.fi

www.palkka.fi

www.laskurit.fi/alv